Čistenie počítačových tlačiarní
 

Kedy tlačiareň je špinavá a vyžaduje čistenie ?
Špinavá tlačiareň nechá na odtlačkoch čierne alebo šedivé prúžky, často vsáva a zahybuje papier, spôsobuje neestetický dojem.

cleaning printer Akými prostriedkami sa čistí tlačiareň ?
Tlačiareň by sa mala čistiť preparátmi určenými špeciálne s týmto cieľom, preparáty možno nájsť vo väčšine počítačových obchodov. Najlepšie je používať čistiace prostriedky odporúčané výrobcom našej tlačiarne – zoznam takých prostriedkov by sa mal nachádzať v inštrukcii použitia našej tlačiarne.

Pamätajme aby sme pred začatím čistenia prečítali pokyny, ktoré nájdete v návode na použitie tlačiarne!!!

Čistenie prednej časti tlačiarne:

 • Pred začatím čistenia tlačiarne pripojená na elektrinu.
 • Pre čistenie prednej časti tlačiarne používajme mäkkú bavlnenú handru nasiaknutej preparátom pre čistenie plastickej hmoty alebo jemne nasiaknutej vodou.
 • Pamätajme aby sme neprskali a nepolievali čistiaci prostriedok priamo na tlačiareň.

Čistenie laserovej tlačiarne:

 • Uisťme sa, že tlačiareň nie je pripojená na elektrinu
 • Vytiahnime podávač papiera
 • Vytiahnime kartridž z tonerom tlačiarne a položme ju na čistom kuse papiera aj prikryme ju kúskom tenkej handry alebo iného materiálu (lúče svetla môžu poškodiť toner)
 • Pomocou jemnej, najlepšie bavlnenej handry čistíme hniezdo toneru
 • Jemne, handrou alebo štetčekom, začíname čistiť zrkadlo tlačiarne – sna
 • žme sa nedotýkať zrkadlo prstami
 • Vytiahnime z hniezda zostatky rozliateho toneru aj osadeného prachu
 • Nasledujúcim krokom je vyčistenie vložiek podávača
 • Umiestňujeme toner naspäť v hniezde

Čistenie atramentovej tlačiarne:
Veľa atramentových tlačiarní má vbudovaný v systém tlačiarne program čistenia, ktorý môžeme začať z úrovne ovládača atramentovej tlačiarne – viac detailov nájdete v návode na použitie vašej tlačiarne.

 • Pred začatím čistenia uisťme sa, či tlačiareň je odpojená od napájacej linky a či nie je horúca – ak áno, nechajme ju stuhnúť.
 • Otvorme hlavný kryt tlačiarne a pomocou domového vysávača vytiahnime z vnútra prach a iné špiny.
 • Pomocou bavlnenej handry vyčisťme vložky podávača papiera.