Merania napätia v napájacom zdroju
 

Nie sme schopní zmerať presne, pomocou takých programov ako Everest alebo Speedfan buď programov dodávaných výrobcom základnej dosky kvôli veľkému (cca 0.5v) rozdielu, ktorý sa môže uznať v rámci chyby. Vyplýva to z toho, že sústavy pre meranie napätia v doskách stoja výrobcov len niekoľko centov, a pri takej cene sústavy nie sú schopné nám ukázať precízny a presný výsledok, a pri určených normách ATX každých 0.1v má obrovský význam. Preto pre meranie napätia by sa mal používať len a výlučne aj najlacnejší elektronický merač.

Pred začatím meraní uisťme sa, či:

  • Merač je vhodne kalibrovaný (pri použití vysokokvalitného merača alebo laboratórneho napájacieho zdroju) kalibrácia merača môže byť urobená v elektronickom servise.
  • Batéria nie je v stave vyčerpávania. „Zomierajúca” batéria môže spôsobiť veľký rozsah chyby merača.
  • Sondy sú dôkladne vyčistené, najlepšie je ich očistiť pomocou acetónu pred meraním.

Spojenia -5v a -12v dnes prakticky nie sú používané, teda ich výsledky môžu byť do istej miery považované nie celkom seriózne. Najdôležitejším výsledkom, ktorý by nás mal mimoriadne zaujímať, je výsledok na spojení +12v

Nižšie uvedená tabuľa zobrazuje možné rozdiely v napätí pre každé spojenie. Rozsah chyby uvedený v týchto tabuľkách je taký veľký, že napájací zdroj, ktorý prekročí akúkoľvek uvedenú hodnotu môže byť považovaný za poškodený alebo za nespĺňajúci požiadavky konkurencie nášho počítača.

Bola dohodnutá norma, že káble :

  • Žlté zodpovedajú napätiu +12V
  • Modré zodpovedajú napätiu -12V
  • Červené zodpovedajú napätiu +5V
  • Biele zodpovedajú napätiu -5V
  • Oranžové zodpovedajú napätiu +3.3V

Spustenie napájacieho zdroja v obmedzenom rozsahu

power supply measurements Spustenie napájacieho zdroja v obmedzenom rozsahu je inak spustenie napájacieho zdroja bez použitia počítača. Vďaka takému spusteniu sme schopní dôkladne otestovať všetky piny meračom napätí aj vylúčiť nekompatibilnosť medzi napájacím zdrojom a našou základnou doskou.

Aby sa spustilo napájací zdroj v obmedzenom rozsahu stačí spojiť so sebou piny 14(Poweron – najčastejšie je to zelený kábel) z 15(GND), natrvalo, to spôsobí spustenie napájacieho zdroja, snažme sa nepreháňať s množstvom zapínania a vypínania napájacieho zdroja, lebo to pôsobí veľmi veľkú záťaž pre jeho elektroniku, čo môže viesť k jeho poškodeniu.

Pamätajme tiež, aby sme nikdy nespúšťali napájací stroj bez zaťaženia jeho dvoch najdôležitejších spojení: +5v i +12v – najlepšie je pripojiť tie piny k testovaciemu obvodu alebo, keď nemáme takú možnosť, k niekoľkým zariadeniam (ventilátorom, optickým mechanikám, pevným diskom)

Najčastejšie problémy spojené s napájacími zdrojmi

Chybný stav signálu na pine č. 8 (Power good) – symptómom je najčastejšie odmietnutie práce operačným systémom počítača.