Zvukové kódy BIOS
 

BIOS - „Basic input output system” – je to spustený ako prvý jednoduchý operačný systém zodpovedný za riadenie zásob počítača aj komunikáciu medzi programovým vybavením a zariadením. Kód BIOSu je trvale zapísaný v trvalej pamäti, určenej len pre čítanie.

bios audio codes Hned po zapnutí počítača systém BIOS prevádza takzvaný test post v ktorom BIOS zisťuje najdôležitejšie komponenty počítača, ako: procesor, chipset, kontroléry základnej dosky, pamäti, a mnohých iných zariadení. V prípade keď BIOS stretne problém počas toho testu, zastavuje neskoršie zapínanie počítača a vydáva zvuky („beepy”), ktoré signalizujú užívateľovi stretnutý problém, problémom je najčastejšie fyzické poškodenie zariadenia. Však v prípade, keď test dopadá úspešne, najčastejšie je vydávaný krátky signál.

Zvukové kódy BIOSu AMI

 • 1 krátky - problém je spojený s oživením pamäti RAM
 • 2 krátke - problém počas zisťovania parity pamäti RAM
 • 3 krátke - problém spojený s problémom čítania prvého segmentu pamäti RAM (64kb)
 • 4 krátke – chyba spojená si systémovými hodinami
 • 5 krátkych - chyba procesora
 • 6 krátkych - problém s kontrolérom klávesnice
 • 7 krátkych - chyba virtuálneho módu procesora
 • 8 krátkych - chyba vstúpenia/vystúpenia (i/o) pamäti grafickej karty
 • 9 krátkych - chyba počas zisťovania kontrolnej sumy BIOSu
 • 10 krátkych - chyba pamäti CMOS
 • 11 krátkych - chyba pamäti cache l2 procesora
 • 1 dlhý, 2 krátke - chyba grafickej karty
 • 1 dlhý, 3 krátke - chyba počas testu grafickej karty
 • 1 dlhý, 8 krátkych - problém so zobrazovaním pomocou grafickej karty
 • Trvalý signál - nedostatok pamäte v bankoch alebo nedostatok pripojenej grafickej karty
 • 1 dlhý – úspešne ukončený test post

Zvukové kódy BIOSu Award a Phoenix award

 • 1 dlhý, 2 krátke – chyba grafickej karty
 • 1 dlhý 3 krátke - chyba signalizujúca problém s grafickou kartou alebo jej nedostatok
 • Opakujúci sa zvuk - chyba signalizujúca problém s pamäťou RAM
 • Premenne nízky s vysokým – bola zistená chyba procesora
 • Alarm počas práce počítača - prekročenie limitu povolenej teploty pre procesor

Zvukové kódy BIOSu Phoenix

 • Sekvencia: 1,1,2 - chyba procesora lub problém so socketom na doske
 • Sekvencia: 1,1,3 lub 4,2,2 v- problém s pamäťou CMOS
 • Sekvencia: 1,1,4 - problém z pamäťou ROM
 • Sekvencia: 1,2,1 – problém so systémovými hodinami
 • Sekvencia: 1,2,2 i 1,2,3 - problém s kontrolérom DMA
 • Sekvencia: 1,3,1 – vyskytla sa chyba počas oživenia pamäti RAM
 • Sekvencia: 1,3,2 i 1,3,3 i 1,3,4 chyba počas skúšky čítania prvých 64kb pamäti RAM
 • Sekvencia: 1,4,1 - chyba adresnej linky pamäti RAM
 • Sekvencia: 1,4,2 - chyba parity pamäti RAM
 • Sekvencia: 1,4,3 i 1,4,4 chyba na zbernici EISA
 • Sekvencia: 3,1,1 i 3,1,2 - chyba kontroléra DMA 3,1,1(Slave), 3,1,2(Master)
 • Sekvencia: 3,1,3 i 3,1,4 - problém z kontrolérom prerušenia 3,1,3(Master) 3,1,4(Slave)
 • Sekvencia: 3,2,4 - problém z kontrolérom klavesnice
 • Sekvencia: 3,3,1 - vyčerpaná batéria udržiavajúca pamäť CMOS
 • Sekvencia: 3,3,2 - zlé nastavenia BIOS
 • Sekvencia: 3,3,4 - problém z pamäťami grafickej karty
 • Sekvencia: 4,2,4 - prerušený test chráneného módu procesora
 • Sekvencia: 4,3,1 - neočakávaný problém počas testu pamäti RAM
 • Sekvencia: 4,4,3 - problém s koprocesorom
 • Sekvencia: 9,2,1 - nekompatibilná grafická karta