Suma ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczeń majątkowych sumą ubezpieczenia jest maksymalna kwota, jaką można uzyskać od ubezpieczyciela w ramach zadośćuczynienia szkody. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nieruchomości.

Od czego zależy suma ubezpieczenia?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości, jednym z głównych kryteriów jest jej wartość. Ustala się ją na podstawie cen rynkowych podobnych nieruchomości w danej lokalizacji. Jednak bierze się pod uwagę także wartość przedmiotów znajdujących się w nieruchomości, gdyż w razie szkody również one uległyby zniszczeniu. Więcej o określaniu wartości nieruchomości do celów ubezpieczeniowych piszemy w artykule o wartości rynkowej, odtworzeniowej i rzeczywistej.

Jeśli nie mamy pewności, jaka jest faktyczna wartość nieruchomości, najlepiej skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego albo zdecydować się na oględziny nieruchomości przez przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to istotne także z tego względu, że w niektórych towarzystwach bez wspomnianych oględzin, tylko na podstawie orientacyjnej wartości, można ubezpieczyć nieruchomość jedynie do określonego limitu. Jeśli faktyczna wartość nieruchomości jest wyższa, skutkuje to jej niedoubezpieczeniem, o którym piszemy dalej.

Jeśli przedłużamy ubezpieczenie, np. z roku na rok, warto co pewien czas aktualizować jego sumę. Podwyższenie może być umotywowane wzrostem wartości nieruchmości, np. wskutek remontu i wymiany wyposażenia. Mogło też dojść do spadku wartości – to też trzeba mieć na uwadze.

Czym grozi niedoubezpieczenie?

Zdarza się, że ktoś chce oszczędzić na składce, więc ubezpiecza swoją nieruchomość na niższą kwotę niż wynosi jej wartość rynkowa. Nie jest to jednak dobra decyzja, gdyż w razie szkód wypłacona kwota nie wystarczy do przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed szkody. W skrajnej sytuacji możemy więc pozostać z mieszkaniem czy domem, w którym nie da się mieszkać, którego nie ma za co wyremontować i którego zapewne też nie będzie można sprzedać. Niedoubezpieczenie może powstać również z niewiedzy, np. wtedy, gdy określamy wartość nieruchomości „na oko”, nie orientując się w aktualnych cenach rynkowych.

Jeśli zorientujemy się, że suma ubezpieczenia jest zbyt niska i nie odpowiada faktycznej wartości nieruchomości, możemy się zdecydować na doubezpieczenie. Jest to dodatkowa umowa zawierana jako uzupełnienie wcześniejszej polisy. Zwiększa ona sumę ubezpieczenia, a zarazem podwyższa wymagane składki.

Czym jest nadubezpieczenie?

Nadubezpieczenie to ubezpieczenie na zbyt wysoką kwotę, przewyższającą wartość ubezpieczanego mienia. Jednak w razie szkody wcale nie dostaniemy większego odszkodowania – ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić je tylko w wysokości równej faktycznej wartości wspomnianego mienia. Nadubezpieczenie jest więc nieopłacalne, gdyż niepotrzebnie płaci się wyższe składki.

Dodaj komentarz