Ubezpieczenie domu


Suma ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczeń majątkowych sumą ubezpieczenia jest maksymalna kwota, jaką można uzyskać od ubezpieczyciela w ramach zadośćuczynienia szkody. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nieruchomości. Od czego zależy suma ubezpieczenia? Jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości, jednym z głównych kryteriów jest jej wartość. Ustala się ją na podstawie cen rynkowych podobnych nieruchomości w danej lokalizacji. Jednak bierze się pod uwagę także wartość przedmiotów znajdujących się w nieruchomości, gdyż…

Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie

Gdy zaciągamy kredyt hipoteczny w banku, wymagane jest wykupienie ubezpieczenia z cesją wierzytelności na kredytodawcę, czyli wspomniany bank. Zabezpiecza to interesy banku w przypadku szkody. Banki zwykle sugerują ubezpieczenia w określonym towarzystwie, z którym współpracują w ramach umowy partnerskiej. Jednak jeśli oferowane warunki nie są zbyt korzystne, nie trzeba się na to godzić – można porównać kilka ofert i wybrać ubezpieczyciela samemu. Jednak też nie zawsze może on być dowolny…

OC w życiu prywatnym przy polisie mieszkaniowej

Najpopularniejsze ubezpieczenia nieruchomości to te od pożaru, zalania czy włamania. Natomiast OC kojarzy się raczej z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych. Jednak w wielu życiowych sytuacjach okazuje się, że OC jest przydatne także dla właścicieli bądź użytkowników nieruchomości. Polisę taką wykupuje się jako dodatek do innego ubezpieczenia, przynajmniej podstawowego (np. ochrona murów od ognia), czy jako osobny pakiet (np. dla najemców). Ogólna zasada ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) jest taka, że ma…

Wartość rynkowa, odtworzeniowa i rzeczywista nieruchomości

Aby ubezpieczyć nieruchomość, trzeba określić jej wartość. Jest ona potrzebna do wyliczenia sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, jaką wypłaci ubezpieczyciel w przypadku szkody. Oszacowanie wartości nieruchomości powinno być jak najbardziej adekwatne – lepiej skorzystać z usług rzeczoznawcy niż próbować to robić samodzielnie. Niedoszacowanie może skutkować niedoubezpieczeniem – otrzymamy zbyt małą kwotę, która może nie wystarczyć na naprawę szkód. Z kolei zawyżenie wartości może prowadzić do nadubezpieczenia – będziemy niepotrzebnie płacić…

Ubezpieczenie domu

Zakres ochrony domu może być nieco inny niż ochrony mieszkania. Na przykład, jest mniejsze ryzyko zalania sąsiadów, chyba że mieszkamy w bliźniaku albo szeregowcu, a do awarii dojdzie przy wspólnej ścianie. Z drugiej strony warto w ubezpieczeniu uwzględnić także posesję, czyli otoczenie domu wraz z tym, co się w nim znajduje. Dom w budowie Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa domu w budowie zabezpiecza nieruchomość i jej elementy stałe, takie jak rynny czy…

Od czego zależy składka ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie nieruchomości ma przede wszystkim zabezpieczyć przed konsekwencjami różnych zdarzeń losowych i zrekompensować koszty napraw bądź remontów. Na wysokość składki wpływa między innymi zakres ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego powinniśmy przemyśleć, co rzeczywiście powinna uwzględniać polisa, a za co nie warto płacić. Składka zależy też od wartości i innych cech samej nieruchomości. Przede wszystkim należy zastanowić się, co faktycznie zagraża naszej nieruchomości. Pożar czy włamanie może zdarzyć się wszędzie, ale już powódź…