Ubezpieczenie na życie


Suma ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczeń majątkowych sumą ubezpieczenia jest maksymalna kwota, jaką można uzyskać od ubezpieczyciela w ramach zadośćuczynienia szkody. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nieruchomości. Od czego zależy suma ubezpieczenia? Jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości, jednym z głównych kryteriów jest jej wartość. Ustala się ją na podstawie cen rynkowych podobnych nieruchomości w danej lokalizacji. Jednak bierze się pod uwagę także wartość przedmiotów znajdujących się w nieruchomości, gdyż…

OC w życiu prywatnym przy polisie mieszkaniowej

Najpopularniejsze ubezpieczenia nieruchomości to te od pożaru, zalania czy włamania. Natomiast OC kojarzy się raczej z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych. Jednak w wielu życiowych sytuacjach okazuje się, że OC jest przydatne także dla właścicieli bądź użytkowników nieruchomości. Polisę taką wykupuje się jako dodatek do innego ubezpieczenia, przynajmniej podstawowego (np. ochrona murów od ognia), czy jako osobny pakiet (np. dla najemców). Ogólna zasada ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) jest taka, że ma…