Od czego zależy składka ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie nieruchomości ma przede wszystkim zabezpieczyć przed konsekwencjami różnych zdarzeń losowych i zrekompensować koszty napraw bądź remontów. Na wysokość składki wpływa między innymi zakres ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego powinniśmy przemyśleć, co rzeczywiście powinna uwzględniać polisa, a za co nie warto płacić. Składka zależy też od wartości i innych cech samej nieruchomości.

Przede wszystkim należy zastanowić się, co faktycznie zagraża naszej nieruchomości. Pożar czy włamanie może zdarzyć się wszędzie, ale już powódź czy trzęsienie ziemi – niekoniecznie. Zalanie sąsiada wskutek awarii pralki czy instalacji wodociągowej jest częste w blokach, natomiast nie w domach wolnostojących. Przestudiujmy więc dokładnie dostępne opcje i OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), by dobrać zakres do naszych rzeczywistych potrzeb i ani nie pominąć niczego ważnego, ani nie przepłacać nieptorzebnie za coś, z czego nigdy nie skorzystamy.

Ceny pakietów ubezpieczeniowych zależą od wysokości sumy ubezpieczenia, od tego, co wchodzi w ich skład i jaki obejmują zakres ochrony ubezpieczeniowej. Najtańsze polisy obejmują wyłącznie ochronę murów, czyli elementów konstrukcyjnych, przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak pożar, huragan czy czy uderzenie pioruna. Można tu wybrać między polisą all risks, czyli od ryzyk nienazwanych (czyli wszystkich poza wyłączeniami) a polisą od ryzyk nazwanych (tylko tych wymienionych w OWU), zwykle tych najczęściej spotykanych. Do tej podstawowej polisy można dokupić opcjonalne rozszerzenia, za które oczywiście trzeba zapłacić dodatkowo. Należą do nich np.

  • ubezpieczenie od skutków powodzi – przydatne na terenach, gdzie występuje takie zagrożenie, np. w pobliżu rzek;
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem – zalecane zwłaszcza osobom, które mają w domu cenne przedmioty i którym zdarza się wyjeżdżać na dłużej;
  • ubezpieczenie ruchomości domowych – zwykle uwzględnia także zwierzęta domowe;
  • OC w życiu prywatnym – chroni lokatorów przed odpowiedzialnością wobec osób trzecich (np. wspomniane już zalanie mieszkania sąsiadowi).

Inne czynniki wpływające na wysokość składki to cechy danej nieruchomości i istniejące w niej zabezpieczenia. Podstawą jest tutaj wartość nieruchomości (więcej o jej określaniu piszemy w innym artykule). Służy ona do określenia sumy ubezpieczenia (sumy gwarantowanej), czyli maksymalnej kwoty, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe może nam wypłacić. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Tu należy zwrócić uwagę, że nadubezpieczenie, czyli wybór sumy ubezpieczenia powyżej wartości nieruchomości nie jest dobrym pomysłem. W razie szkody i tak nie otrzymamy wyższej kwoty, a niepotrzebnie będziemy płacić wysokie składki.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może też przyznać zniżki. W przypadku ubezpieczeń od kradzieży z włamaniem praktykuje się np. zniżki za drzwi i rolety przeciwwłamaniowe. Są też towarzystwa, które takich zabezpieczeń wymagają, by w ogóle zawrzeć umowę – zwłaszcza jeśli w mieszkaniu znajdują się cenne przedmioty.

Dodaj komentarz